صوت و فیلم

صوت:

حفظ نظام اسلامی و بقای ارزش‌های آن؛ مهم‌ترین خدمت شهدا به جامعه

در یازدهمین یادواره شهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
تاریخ: 
شنبه, 27 بهمن, 1397