صوت و فیلم

صوت:

سرسختی با دشمنان و مهربانی با مؤمنان؛ ویژگی یاران پیامبر اعظم

در ديدار با جمعي از شيعيان کشور ترکيه
تاریخ: 
چهارشنبه, 2 بهمن, 1398