صوت و فیلم

صوت:
فیلم:

تحصیل علوم دینی؛ ارزش‌ها و آفات

در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 1399-1400 مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)
تاریخ: 
دوشنبه, 14 مهر, 1399