آذرخشى دیگر از آسمان كربلا

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ شبهاتى پیرامون عاشورا و بزرگداشت آن (1) 19 فروردين 1379 فایل دانلود 124.74 مگ
جلسه دوم؛ شبهاتى پیرامون عاشورا و بزرگداشت آن (2) 20 فروردين 1379 فایل دانلود 127.11 مگ
جلسه سوم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(1) 21 فروردين 1379 فایل دانلود 128.94 مگ
جلسه چهارم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(2) 22 فروردين 1379 فایل دانلود 124.61 مگ
جلسه پنجم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(3) 23 فروردين 1379 فایل دانلود 118.48 مگ
جلسه ششم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(4) 24 فروردين 1379 فایل دانلود 114.15 مگ
جلسه هفتم؛ هدف از قیام عاشورا(1) 25 فروردين 1379 فایل دانلود 112.24 مگ
جلسه هشتم؛ هدف از قیام عاشورا(2) 26 فروردين 1379 فایل دانلود 122.78 مگ
جلسه نهم؛ امر به معروف و نهى از منكر(1) 27 فروردين 1379 فایل دانلود 91.07 مگ
جلسه دهم؛ امر به معروف و نهى از منكر(2) 28 فروردين 1379 فایل دانلود 128.31 مگ
جلسه دوازدهم؛ امر به معروف و نهى از منكر در قرآن 19 فروردين 1379 ---