آذرخشى دیگر از آسمان كربلا

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ شبهاتى پیرامون عاشورا و بزرگداشت آن (1) 19 فروردين 1379 فایل دانلود 124.74 مگابایت
جلسه دوم؛ شبهاتى پیرامون عاشورا و بزرگداشت آن (2) 20 فروردين 1379 فایل دانلود 127.11 مگابایت
جلسه سوم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(1) 21 فروردين 1379 فایل دانلود 128.94 مگابایت
جلسه چهارم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(2) 22 فروردين 1379 فایل دانلود 124.61 مگابایت
جلسه پنجم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(3) 23 فروردين 1379 فایل دانلود 118.48 مگابایت
جلسه ششم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(4) 24 فروردين 1379 فایل دانلود 114.15 مگابایت
جلسه هفتم؛ هدف از قیام عاشورا(1) 25 فروردين 1379 فایل دانلود 112.24 مگابایت
جلسه هشتم؛ هدف از قیام عاشورا(2) 26 فروردين 1379 فایل دانلود 122.78 مگابایت
جلسه نهم؛ امر به معروف و نهى از منكر(1) 27 فروردين 1379 فایل دانلود 91.07 مگابایت
جلسه دهم؛ امر به معروف و نهى از منكر(2) 28 فروردين 1379 فایل دانلود 128.31 مگابایت
جلسه دوازدهم؛ امر به معروف و نهى از منكر در قرآن 19 فروردين 1379 ---