اهل بیت انسان كامل و كاملترین انسانهایند

پرسش: 

آیا می توان اهل بیت را کاملترین انسانها نامید یا باید آنان را انسان کامل بنامیم وآیا این دو با هم متفاوتند؟

پاسخ:

به عقیده شیعه، اهل بیت (چهارده معصوم) ـ‌علیهم السلام‌ـ کاملترین انسان‌ها هستند و طبعاً انسان کامل هم خواهند بود.