بی‌رغبتی امیرالمؤمنین(ع) به خلافت

پرسش: 

خلافت امیر المومنین امریست تفویضی از جانب حضرت حق و انتصابیست من عند الله، پس چرا حضرت بارها فرمودند که من هیچ رغبتی به این خلافت ندارم؟ امری که از جانب خداوند است چرا حضرت رغبتی نداشتند؟

پاسخ:

امامت مقامی مقدس و الهی است که خدای متعال به ائمه اطهار ـ‌علیهم السلام‌ـ عطا فرموده است و از لوازم آن فرمانروایی بر اجتماع است؛ چیزی که بر سر احراز آن خون‌ها ریخته شده و نیروهای فراوانی صرف شده و می‌شود. حضرت امیرالمؤمنین ـ‌سلام الله علیه‌ـ برای دفع این توهم که ایشان هم مانند دنیاپرستان درصدد احراز چنین پستی بوده‌اند، می‌فرمایند: فرمانروایی بر شما به عنوان یک مقام دنیوی برای من ارزش لنگه کفشی کهنه را ندارد، و بعد اضافه می‌فرمایند: مگر اینکه حقی را به صاحبش برسانم یا باطلی را محو کنم.