پرسشگری در مسایل اعتقادی

پرسش: 

من در طول دوران تحصیل سوالات زیادی در باره دین اسلام داشتم و هنوز هم دارم. من به هیچ وجه نمی‌خواستم کورکورانه پیرو دین پدرانم باشم. سوال من از شما این است که آیا می‌توانم سوالهایم را از شما بپرسم ؟ من بر این باور هستم که هر کس حق پرسیدن و فرا گرفتن را دارد تا آنجائیکه بی حرمتی به اعتقادات دیگران نکند. مگر نه اینکه دین برای آگاه کردن است؟ نه برای سرکوب کردن!

پاسخ:

الف ـ سوال کردن در صورتی که به انگیزه کشف حقیقت باشد نه تنها اشکالی ندارد بلکه کاری بسیار ارزشمند است. ب ـ اگر قرار باشد هر فردی سوالات خود را شفاهاً یا کتباً مطرح کند و جواب تفصیلی دریافت کند باید هزاران کادر مجهز به امکانات کافی برای این کار فراهم شود که عملاً میسّر نخواهد بود. ج ـ راه عقلایی برای یافتن پاسخ سؤالات، مراجعه به کتابها و مقالات مربوط است، و شما می‌توانید برای هر دسته از سؤالات خود کتاب مناسبی را شناسایی و مطالعه کنید. شاید ما هم بتوانیم در معرفی چنین کتابهائی به شما کمک کنیم. د ـ اتفاقاً اگر سؤال جدیدی داشتید که جواب آن را در کتابهای مربوط نیافتید می‌توانید از اشخاص یا سایت‌های مناسب جویا شوید. در چنین مواردی ما هم در حدّ بضاعت خود آماده پاسخگوئی هستیم.