تحریف انجیل

پرسش: 

خداوند در قرآن می‌فرمایند: ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه سوال: مگر انجیل در زمان پیامبر تحریف شده نبود؟ پس چرا قران به مسیحی‌ها دستور می‌دهد که بر اساس آن حکم کنند؟

پاسخ:

این دستور قرآنی دلیلی بر تحریف نشدن انجیل نیست؛ زیرا برخی احكام تورات در همین اناجیل موجودْ امضا شده و از قول حضرت مسیح(ع) آمده است که من نیامده‌ام تورات را نسخ کنم بلکه آمده‌ام تا آن را کامل کنم. (انجیل متٌی، باب 5، بند 17) در قرآن آمده است که: «وَ كَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‏(مائده / 45)». این حكم در تورات موجود(سفر خروج، باب 21، بندهای 24 – 25) آمده است؛ انجیل متی(باب 5، بند 38) نیز آن را از قول مسیح(ع) نقل كرده و بدون این‌كه آن را باطل كند، توصیه‌ای اخلاقی را به آن افزوده است.