رازقیت الهی

پرسش: 

من حقیقتا بحث رزق الهی برایم حل نشده یعنی تکلیف ما با توجه به روایت "من طلب العلم تکفل الله برزقه" چیست؟

پاسخ:

رازقیت الهی مانند هدایت و ولایت و بسیاری از صفات دیگر او دارای مراتبی است. مرتبه اول رازقیت عمومی است که خدای متعال برای همه موجودات روزی‌خوار، زمینه ارتزاق را فراهم کرده است. مرتبه دوم رازقیت به عنوان برنامه‌ریزی خاص برای گروه‌ها و افراد است. هم از این باب است که در روایتی وارد شده است که خداوند برای هر کس رزق حلالی مقدر فرموده، اگر آن را از راه حرام طلب کند، از سهم حلالش محروم خواهد شد. و مرتبه سوم روزی‌های خاصی است که خداوند با عنایت‌های ویژه‌ای نصیب بندگان شایسته‌اش می‌فرماید و طبعاً مشروط به شرایطی خواهد بود که اولین شرط آن عمل به واجبات و ترک محرمات است.