سخن گفتن امیر المؤمنین(ع) با چاه

پرسش: 

درتاریخ نقل شده كه مولاوسرورمان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام گاهی از اوقات سردرچاه میكردند ودرد دل خودرا بیان میكردند باتوجه به اینكه آن بزرگوار درنهایت قرب به خدا بوده وهستند چرا درد دلهایشان وحرفهایشان را باخداوند ویا وجود نازنین پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم وبعدازرحلت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیهاباایشان درمیان نمی گذاشتند؟

پاسخ:

حقیقت این است كه ما شئون حیات معصومین را درست درك نمى كنیم ولی آنچه مى توان گفت این است كه داشتن مقامات عالى قرب منافاتى با عمل بر طبق لوازم زندگى مادى و قوانین و روابط حاكم بر آن ندارد. اما نه تنها دلیلى بر این وجود ندارد كه حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلوة و السلام با پیامبر اكرم (ص) و حضرت فاطمه (س) درددل نمى كرده اند، بلكه این مناجاتها در روایات نیز آمده است. آنچه در مورد درددل با چاه نقل شده ظاهرا به زمان اقامت آن حضرت در عراق بوده كه حضور بر سر مزار آن بزرگواران میسر نبوده است.