نمازهای طولانی حضرت امیر(ع)

پرسش: 

گفته شده كه امام علی در شبانه روز 500 یا 1000 ركعت نماز می‌خواندند و برای من ایجاد شبهه كرده است؛ چون اگر زمان هر ركعت نماز را 1.5دقیقه در نظر بگیریم 1000×1.5، هزار وپانصد دقیقه می‌شود و 6÷1500، می‌شود 25ساعت. لطفا این شبهه را كه برای من كه یك دانشجوی پرسشگر هستم برطرف كنید .

پاسخ:

این مطلب عجیبی نیست. مرحوم علامه امینی هم یک‌سال ماه رمضان در حرم حضرت امیرالمؤمنین(ع) هر شب هزار رکعت نماز می‌خواندند. علت این است كه نماز نافله را می‌توان به گونه‌ای خواند که در یک دقیقه دو رکعت خوانده شود، چون اذان و اقامه ندارد و سوره هم در آن واجب نیست. به علاوه نمازهای مستحبی را در حال حرکت و اشتغال به كارهای دیگر هم می‌توان خواند.