نور پیامبر اكرم (ص) و اهل بیت (ع)

پرسش: 

آیا این مطالب صحیح است؟ 1. حضرت محمد به اذن الله حضرت آدم را خلق کرد 2. حقیقت حضرت علی ازلی است

پاسخ:

روشن است که پیامبر اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) از فرزندان حضرت آدم(ع) هستند و فرزند هیچ نقشی در پیدایش جد اعلای خود نمی‌تواند داشته باشد. در بعضی روایات آمده است که خدای متعال نور پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) را قبل از خلقت این جهان آفرید و آن نور نوعی وساطت برای پیدایش این جهان داشت. اما حقیقت آن «نور» و نوع وساطت آن از متشابهاتی است كه نهی از اتباع آنها شده است. ما توصیه می‌کنیم وقت خود را صرف کارهای لازم‌تر کنید و از ورود در چنین لغزش‌گاه‌هایی که موجب انحرافات عقیدتی و رفتاری برای فرقه‌های مختلف شده است پرهیز کنید.