زیارت عاشورا

پرسش: 

نظر شما نسبت به زیارت عاشورا چیست؟

پاسخ:

زیارت عاشورا مانند سایر آداب مستحب از روایات اهل‌بیت(ع) ثابت شده است و التزام علما و فقها و بزرگان در طول تاریخ به این عمل شریف بهترین مؤید اعتبار آن است.