دستورالعمل‌ها

پرسش: 

چه کنیم که از عمر خود بیشترین استفاده را ببریم.طورى که خوبان بردند؟ که بعد پشیمان نباشیم؟

پاسخ:

پیامبر اکرم(ص) ما را به ملازمت قرآن و عترت سفارش کرده‌اند. بنابراین هر قدر انس ما با آموزه‌های کتاب و سنت و معاشرتمان با افراد صالح بیشتر باشد، مصونیت بیشتری از لغزش‌ها خواهیم داشت.