انتقاد از ولی فقیه

پرسش: 

آیا انتقاد علنی از ولی فقیه جایز است یا خیر . اگر انتقاد علنی باشد و ولی فقیه فقط پاسخ دهد اعتماد مردم بیشتر نمی‌شود؟

پاسخ:

الف) اگر مقصود این است كه ایشان حرف همه را بشنود و به همه سؤالات پاسخ گوید: 1- آیا اگر ولی فقیه جواب شما را دادند کار تمام است یا دیگران هم ممکن است همین سوالات یا سوالات دیگری داشته باشند که توقع دارند پاسخ بگیرند؟ 2- آیا اگر ایشان تمام وقتش را برای پاسخ به سؤالات مردم بگذارد (با توجه به اینکه پاسخ بعضی سوالات نیاز به مقدماتی مفصل ‌دارد که ساعتها وقت می‌برد) می‌توانند به همه سؤالات پاسخ گویند، و همه قانع می‌شوند؟ 3- آیا شما چنین توقعی را از سایر مسؤولان هم که مسؤلیتشان بسیار کمتر از رهبری است داشته‌اید؟ 4- آیا هیچ جای دنیا چنین چیزی سابقه دارد؟ و آیا کسی می‌تواند چنین کند؟ ب) اما اگر منظور این است که گاهی سوالاتی را پاسخ دهند، ایشان بارها در جلسات عمومی دانشجویان و دیگران سوالات را شنیده و پاسخ داده‌اند. و نیز هر سال گروه‌های مختلف از اساتید، هنرمندان، متخصصان، و... در دیدار با ایشان سوالات خود را می‌پرسند و جواب می‌گیرند. علاوه بر این، مجلس خبرگان کمیسیون تحقیقی دارد که به سوالات مردم درباره رهبری رسیدگی و پاسخگوئی می‌کند. شما هم اگر سوالی دارید می‌توانید برای این کمیسیون بفرستید تا اگر در مسائلی باشد که مربوط‌ به رهبری است به آن رسیدگی کند.