دفاع از ارزشها یا از آب و خاك

پرسش: 

 

پاسخ:

با تشكر از انتقاد جناب عالى،‌ مطلب مورد اشاره در بستر مقایسه میان دفاع از سرزمین با دفاع از ارزشها بیان شده است. در چنین مقایسه ای گفته شد كه دفاع از آب و خاك كم ارزش است نه اینكه نفى كلى ارزش از دفاع از سرزمین شود. اگر در مقام مقایسه گفته شود تربیت معنوى ارزشمند و آموزش بهداشت كم ارزش است به آن دلیل است كه ارزشهاى معنوى به خاطر آنكه ثابت و ابدى است قابل مقایسه با سلامت جسمى نیست، نه آنكه ارزش بهداشت را به كلى نفى كنیم. از طرف دیگر، دفاع از آب و خاك از آن جهت كه صرفاً دفاع از سرزمین است (و شامل دفاع هر شهروندى- هر چند بى دین - از سرزمین خود مى شود) چنین حكمى دارد. ولى همین عمل هنگامى كه به اسلام انتساب پیدا كند از ارزش فوق العاده اى برخوردار می شود چرا كه دفاع از سرزمین اسلامى دفاع از اسلام است و یكى از بالاترین ارزشها به حساب مى آید. رزمندگان اسلام كه جان خویش را در طبق اخلاص گذاشتند و از مرزهاى كشور اسلامى دفاع كردند بیش از آنكه از آب و خاك ایران دفاع كنند، از كیان اسلام و نظام اسلامى دفاع كردند، و هم از این رو است كه اجر و ارزش كار ایشان با ارزش دفاع غیر مسلمانان - به عنوان مثال، ویتنامى ها - از آب و خاك خود نیست. در بحث از كمبودهاى فرهنگى، هیچكس را معاف نمى دانیم و در جاى خود در مورد كمبودهاى حوزه هاى علمیه هم بحث كرده ایم (كه به صورت یك مجموعه تحت عنوان مباحثى در باره حوزه به چاپ رسیده است). اما امروزه مسئول اجراى قوانین، دولت اسلامى است، و دیده مى شود كه از قدرتى كه دولت در اختیار دارد بر علیه اسلام سوء استفاده مى شود. از این رو است كه از آنان انتقاد می كنیم.