درس‌هاى اخلاق: ایمان در کلام امیرالمومنین علیه السلام

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
رمضان 1432
تاریخ اثر: 
دوشنبه, 10 مرداد, 1390