صوت و فیلم

صوت:

افتتاحیه سال تحصیلی سال 90-91 موسسه امام خمینی‌(ره)

سخنرانی