صوت و فیلم

صوت:

یادواره شهدای موسسه امام خمینی(ره)

سخنرانی