فهرست مطالب

به سوی تو

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
دوشنبه, 1 مهر, 1381
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛‌ نماز جلوه‌اى از معرفت خدا 3 مهر 1381 ---
جلسه دوم؛ راهكار درك عظمت خداوند 10 مهر 1381 ---
جلسه سوم؛ جستارى در بحث توحید 24 مهر 1381 ---
جلسه چهارم؛ جستارى در بحث نبوت 1 آبان 1381 ---
جلسه پنجم؛‌ جایگاه و ویژگى‌هاى نماز 8 آبان 1381 ---
جلسه ششم؛‌ راهكار توجه قلبى به خدا در نماز 20 آذر 1381 ---
جلسه هفتم؛‌ جستارى در مراتب نیت و عبادت خدا 27 آذر 1381 ---
جلسه هشتم؛ سازوكارهاى تحصیل اخلاص و قصد قربت در نماز 4 دى 1381 ---
جلسه نهم؛ جایگاه قرآن در نماز 11 دى 1381 ---
جلسه دهم؛ قلمروشناسى معرفت خداوند 18 دى 1381 ---
جلسه یازدهم؛ مقام حمد و ستایش خداوند 25 دى 1381 ---
جلسه دوازدهم؛ ربوبیت الهى و تدبیر جهان 2 بهمن 1381 ---
جلسه سیزدهم؛ تجلى رحمت الهى در آفرینش و تدبیر جهان 9 بهمن 1381 ---
جلسه چهاردهم؛ تجلّى عبودیت در نماز (1) 16 بهمن 1381 ---
جلسه پانزدهم؛ تجلّى عبودیت در نماز (2) 7 اسفند 1381 ---
جلسه شانزدهم؛ جایگاه هدایت در نماز (1) 20 فروردين 1382 ---
جلسه هفدهم؛ جایگاه هدایت در نماز (2) 27 فروردين 1382 ---
جلسه هجدهم؛ جایگاه هدایت در نماز (3) 24 ارديبهشت 1382 ---
جلسه نوزدهم؛ جایگاه نعمت الهى در نماز 28 ارديبهشت 1382 ---
جلسه بیستم؛ رهیافتى به حقایق و معارف سوره توحید (1) 7 خرداد 1382 ---
جلسه بیست‌ویكم؛ رهیافتى به حقایق و معارف سوره توحید (2) 21 خرداد 1382 ---
جلسه بیست و دوم؛‌ رهیافتى به حقایق و معارف سوره توحید (3) 28 خرداد 1382 ---