ره‌تــوشـه جلد دوم

 

ره‌توشه

جلد دوم

 

 

آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

 

 

تحقیق و نگارش:

کریم سبحانی

 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

ره‌توشه: پندهای پیامبر(صلى الله علیه وآله) به ابوذر / محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی. ـ

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1391.

2ج. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 77؛ اخلاق؛  16) /// مجموعه آثار؛ 1/2؛ شرح روایات؛ 3)

1. احادیث شیعه ـ قرن 14. 2. محمد(صلى الله علیه وآله)، پیامبر اسلام، 53سال قبل از هجرت ـ 11ق. الف. عنوان

9 ر 6  م / 58/ 142 BP

ره‌توشه جلد دوم

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: هفتم، بهار 1396

چاپ: عترت

شمارگان : 1000‌‌‌                          قیمت: 25000 تومان (قیمت دوره: 50000 تومان)

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

3-158-411-964-978 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است