صوت و فیلم

صوت:

خودمان را ارزان نفروشیم

قم، تالار موسسه، در جمع بسيجيان
تاریخ سخنرانی: 
1391/07/27