فهرست مطالب

شکوه نجوا

 

شکوه نجوا

شرحی بر مناجات شعبانیه و مناجات المریدین

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تدوین و نگارش:

سید محمدرضا غیاثی کرمانی

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

شکوه نجوا: شرحی بر مناجات شعبانیه و مناجات المریدین / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: سید محمدرضا غیاثی کرمانی. – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

208 ص. ( انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 296؛ اخلاق؛ 36).

7-125-411-964:ISBN

کتابنامه به صورت زیرنویس.

1. دعای شعبانیه ـ نقد و تفسیر. 2. مناجات المریدین ـ نقد و تفسیر. 3. دعاها. الف. غیاثی کرمانی، سید محمدرضا، 1338 ، گردآورنده. ب. عنوان.

6م  7ش / 270 BP

شکوه نجوا: شرحی بر مناجات شعبانیه و مناجات المریدین

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش: سید محمدرضا غیاثی کرمانی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: نگارش

نوبت و تاریخ چاپ: هشتم، بهار 1401

شمارگان: 500                                                  قیمت: 75000 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38.

تلفن و نمابر: 37742326 ـ 025

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 32113629ـ 025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 7ـ125ـ411ـ964