فهرست مطالب

بهترین و بدترین‌ها از دیدگاه نهج البلاغه

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
1385-1386
تاریخ اثر: 
شنبه, 1 مهر, 1385
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول؛ دوستان برگزیده خدا در پیکار با نفس آذر 85 ---
جلسه دوم؛ اندوه و ترس، لباسی بر قامت دوستان خدا آذر 85 ---
جلسه سوم؛ اندوه و ترسی، لباسی بر قامت دوستان خدا (2) آذر 85 ---
جلسه چهارم؛ بینش انسانی و یاد الهی آذر 85 ---
جلسه پنجم: لذّات و شهوات‏؛ از نگاه قرآن دى 85 ---
جلسه ششم: شاخص‌‏های خداپرستى و هواپرستی دى 85 ---
جلسه هفتم: راه و راهنما دى 85 ---
جلسه هشتم: اخلاص وعدالت، دو پایه سعادت دى 85 ---
جلسه نهم: مبغوض‌‏ترین خلایق اسفند 85 ---
جلسه دهم: مبغوض‌‏ترین انسان نزد خداوند متعال اسفند 85 ---
جلسه یازدهم: مبغوض‌‏ترین انسان نزد خداوند متعال‏«2» اسفند 85 ---
جلسه دوازدهم: مبغوض‌‏ترین انسان نزد خداوند متعال‏«3» (عالم‌نمایان خودپرست) فروردين 86 ---
جلسه سیزدهم: مبغوض‌‏ترین انسان‏ها نزد خداوند متعال«4» (روند تسلط شیطان بر انسان) فروردين 86 ---
جلسه چهاردهم: مبغوض‌‏ترین انسان‏ها نزد خداوند متعال«5»(غاصبان منصب قضاوت و دادن فتوا‌های مختلف برمبنای رأی و هوای نفس) ارديبهشت 86 ---
جلسه پانزدهم: ویژگی‌های مبغوض‌‏ترین انسان‏ها نزد خداوند (اختلاف و انحراف در شناخت حق) ارديبهشت 86 ---
جلسه شانزدهم: مبغوض‌‏ترین انسان‏ها نزد خداوند «7» (گمراه‌كنندگان و متجاوزان به حقوق مردم) ارديبهشت 86 ---
جلسه هفدهم: محبوب‌‏ترین و مبغوض‌‏ترین ‏انسان‏ها نزد خداوند متعال ارديبهشت 86 ---
جلسه هجدهم: «بدعت گزاران» (مبغوض‌‏ترین‏؛ انسان‏ها نزد خداوند متعال) 1 خرداد 86 ---
جلسه نوزدهم: جلسه هجدهم: «بدعت گزاران» (مبغوض‌‏ترین‏؛ انسان‏ها نزد خداوند متعال) 2 خرداد 86 ---
جلسه بیستم: جلسه هجدهم: «بدعت گزاران» (مبغوض‌‏ترین‏؛ انسان‏ها نزد خداوند متعال) 3 خرداد 86 ---
جلسه بیست و یكم خرداد 86 ---