آزادی؛ ناگفته‌ها و نکته‌ها

آزادی؛ ناگفته‌ها و نکته‌ها

رقعی، شومیز، 118 صفحه، چاپ اول سال1381. 

در این کتاب سعی شده تا با جست‌وجویی در مباحث مختلف استاد مصباح، دیدگاه‌های ایشان نسبت به مقوله «آزادی» تدوین گردد. کتاب مشتمل بر چهار فصل است که عناوین آنها به ترتیب عبارت است از: معانی گوناگون آزادی، آزادی از دیدگاه اسلام، آزادی عقیده و بیان، و پاسخ به شبهات.

این كتاب برای اولین بار در سال 1381 توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده است. ترجمه انگلیسی این کتاب با عنوان «Freedom, The unstated facts & points» و ترجمه ایتالیایی آن با نام «L'Islam e la libertà» منتشر شده است.