قرآن‌شناسى (معارف قرآن 6)

 

معـارف قرآن ( 6 )

قرآن‌شناسى

جلد اوّل

 

 

 

سلسله درس‌هاى

استاد محمدتقى مصباح یزدى

 

 

تحقیق و نگارش

محمود رجبــى

 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

قرآن‌شناسی / محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: محمود رجبی. -  قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1380.

ج.

این کتاب بخش ششم معارف قرآن از سلسله درسهای استاد محمدتقى مصباح یزدى است.

کتابنامه به صورت زیرنویس؛ همچنین [223] - 247.

1. قرآن ـ بررسی و شناخت. 2. قرآن ـ تحریف. 3. قرآن. 4. قرآن ـ اعجاز. الف. رجبی، محمود، 1330 -  ، گردآورنده. ب.مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) . ج. عنوان.

4ق 6 م / 3/ 65 BP

 

 

 

 

 

 

قرآن‌شناسی

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: محمود رجبی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: دوم، بهار  1380

چاپ: باقری

شمارگان : 3000‌‌‌                         قیمت: 900 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 7742326-0251

x-09-6740-964 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است