صوت و فیلم

صوت:

ضرورت توجه به مسایل فرهنگی در کنار فعالیت‌های عمرانی و رفاهی

بیانات حضرت آیت‌الله مصباح در دیدار با شهردار قم و هیأت همراه
تاریخ سخنرانی: 
1395/10/14
تاریخ اثر: 
سه شنبه, 14 دى, 1395