صوت و فیلم

صوت:

ضرورت توجه به مسایل فرهنگی در کنار فعالیت‌های عمرانی و رفاهی

در دیدار با شهردار قم و هیأت همراه
تاریخ: 
سه شنبه, 14 دى, 1395