فهرست مطالب

پند جاوید

عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول: پند آسمانی شهريور 74 ---
جلسه دوم: ارزش‌های بنیادین مهر 74 ---
جلسه سوم: حالات قلب (1) مهر 74 ---
جلسه چهارم: حالات قلب (2) مهر 74 ---
جلسه پنجم: از عبرت تا غفلت مهر 74 ---
جلسه ششم: راه سعادت آبان 74 ---
جلسه هفتم: جهاد فرهنگی آبان 74 ---
جلسه هشتم: علم و عمل آبان 74 ---
جلسه نهم: پناه امن الهی آذر 74 ---
جلسه دهم: تربیت آذر 74 ---
جلسه یازدهم: خوشه‌های تجربه آذر 74 ---
جلسه دوازدهم: علم‌اندوزی دى 74 ---
جلسه سیزدهم: حقیقت دنیا دى 74 ---
جلسه چهاردهم: غرور دى 74 ---
جلسه پانزدهم: ادب معاشرت دى 74 ---
جلسه شانزدهم: سرمشق زندگی اسفند 74 ---
جلسه هفدهم: ارتباط با خدا (1) اسفند 74 ---
جلسه هجدهم: ارتباط با خدا (2) اسفند 74 ---
جلسه نوزدهم: دعا (1) ارديبهشت 75 ---
جلسه بیستم: دعا (2) ارديبهشت 75 ---
جلسه بیست‌ویکم: یاد مرگ ارديبهشت 75 ---
جلسه بیست‌ودوم: دنیا و آخرت ارديبهشت 75 ---
جلسه بیست‌وسوم: آیین زندگی شهريور 75 ---
جلسه بیست‌وچهارم: هم‌نشین شایسته مهر 75 ---
جلسه بیست‌وپنجم: آفت ارتباط‌های اجتماعی مهر 75 ---
جلسه بیست‌وششم؛ اعتصام قلب آبان 75 ---
جلسه بیست‌وهفتم: آرزوهای طولانی آبان 75 ---
جلسه بیست‌وهشتم؛ دل صاف آبان 75 ---
جلسه بیست‌ونهم؛ جایگاه تجربه در زندگی انسان آبان 75 ---
جلسه سی‌ام: فرصت‌های طلایی آذر 75 ---
جلسه سی‌ویکم: ریشه برتری‌طلبی آذر 75 ---
جلسه سی‌ودوم: خطر و حذر آذر 75 ---
جلسه سی‌وسوم: روابط اجتماعی دى 75 ---
جلسه سی‌وچهارم: آداب رفاقت (1) اسفند 75 ---
جلسه سی‌وپنجم: آداب رفاقت (2) اسفند 75 ---
جلسه سی‌وششم: آداب رفاقت (3) اسفند 75 ---
جلسه سی‌وهفتم: انواع روزی اسفند 75 ---
جلسه سی‌وهشتم: دنیای ایده‌آل فروردين 76 ---
جلسه سی‌ونهم: درس تاریخ (1) فروردين 76 ---
جلسه چهلم: درس تاریخ (2) ارديبهشت 76 ---
جلسه چهل‌ویکم: از انسانیت تا... ارديبهشت 76 ---
جلسه چهل‌ودوم: حق‌شناسی ارديبهشت 76 ---
جلسه چهل‌وسوم: از فضیلت تا رذیلت خرداد 76 ---
جلسه چهل‌وچهارم: اهمیت رفیق خوب در زندگی انسان خرداد 76 ---