صوت و فیلم

صوت:

ولایت‌فقیه؛ حکیمانه‌ترین حکومت

سخنرانی