صوت و فیلم

صوت:

رعایت محدودیت‌ها زمینه‌ساز رسیدن به سعادت ابدی

در جمع گروهی از پاسداران سپاه قدس و خانواده‌های ایشان
تاریخ: 
يكشنبه, 9 ارديبهشت, 1397