صوت و فیلم

صوت:

حق‌باوری؛ شرط لازم برای بهره‌برداری مناسب از عمل

در مراسم تقدیر از اساتید مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
تاریخ: 
دوشنبه, 10 ارديبهشت, 1397