صوت و فیلم

صوت:

لباس روحانیت؛ نماد ارتباط روحی با اهل‌بیت‌علیهم‌السلام

در مراسم عمامه‌گذاری
تاریخ سخنرانی: 
1397/09/03