صوت و فیلم

صوت:

شرایط بهره‌مندی از الطاف ویژه الهی

در جمع تعدادی از مدیران وزارت دفاع
تاریخ: 
سه شنبه, 2 اسفند, 1390