مشکات

ملاک حزب‌ الله یا حزب الشیطان بودن این رابطه قلبی است که البته در عمل نیز آثاری خواهد داشت. اما ریشه‌اش از محبت قلبی شروع می‌شود؛ حزب الشیطان دشمنان را دوست دارند؛ زیرا  برای رسیدن به خواسته‌هایشان به آن‌ها کمک می‌کنند، از آن‌ها لذت می‌برند، در معامه با آن‌ها سود می‌کنند، از آن‌ها سلاح می‌خرند تا مسلمان‌ها را بکشند، شرایط را انتخابات‌شان را فراهم می‌کنند و....

درس‌های اخلاق ماه مبارک رمضان1440، جلسه پانزدهم؛ گستره ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه اسلام