صوت و فیلم

صوت:

شرط‌های موفقیت در امتحانات الهی

نکوداشت شهدای بسیج مستضعفین جهان اسلام، مشهد مقدس
تاریخ سخنرانی: 
1398/09/03