صوت و فیلم

صوت:

ولایت‌فقیه از نگاه علامه طباطبایی‌(ره)

همایش بزرگداشت علامه طباطبایی
تاریخ سخنرانی: 
1396/9/9