صوت و فیلم

صوت:

عناصر سه‌گانه ارزشمندي كار

درجمع دانشجويان جنگ نرم دانشگاه امام حسين (علیه‌السلام)
تاریخ سخنرانی: 
1397/06/15