فهرست مطالب

شرح دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
سه شنبه, 12 شهريور, 1387
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ ستایش ستایش‌آموز 13 شهريور 1387 ---
جلسه دوم؛ ستایش، راهی برای رسیدن به عالی‌ترین مقام 14 شهريور 1387 ---
جلسه سوم؛ دین، احسان، رضوان 15 شهريور 1387 ---
جلسه چهارم؛ ماه خدا، راه خدا 16 شهريور 1387 ---
جلسه پنجم؛ نزول قرآن در ماه رمضان 17 شهريور 1387 ---
جلسه ششم؛ در برابر قرآن؛ فروتنی یا گردن ‌کشی 18 شهريور 1387 ---
جلسه هفتم؛ قرآن برنامه‌ی سعادت تا قیامت 19 شهريور 1387 ---
جلسه هشتم؛ قدر شب قدر را بدانیم! 20 شهريور 1387 ---
جلسه نهم؛ مراتب روزه‌داری 21 شهريور 1387 ---
جلسه دهم؛ خلوص نیت، شرط عبودیت 22 شهريور 1387 ---
جلسه یازدهم؛ شرایط نماز 23 شهريور 1387 ---
جلسه دوازدهم؛ وظایف مالی 24 شهريور 1387 ---
جلسه سیزدهم؛ پیوند با خویشاوندان 25 شهريور 1387 ---
جلسه چهاردهم؛ رسیدگی به همسایگان و محرومان 26 شهريور 1387 ---
جلسه پانزدهم؛ دوستی و دشمنی خدا محور 27 شهريور 1387 ---
جلسه شانزدهم؛ ارزش اعمال 28 شهريور 1387 ---
جلسه هفدهم؛ در آویختن به آن چه نزد او عزیز است 29 شهريور 1387 ---
جلسه هجدهم؛ موانع نیل به مقام قرب 30 شهريور 1387 ---
جلسه نوزدهم؛ کمین‌های شیطان در مسیر قرب به خدا 30 شهريور 1387 ---
جلسه بیستم؛ عوامل انحراف فکری 1 مهر 1387 ---
جلسه بیست و یکم؛ وسوسه‌های فکری و عملی 2 مهر 1387 ---
جلسه بیست و دوم؛ ماه نجات از آتش 3 مهر 1387 ---
جلسه بیست و سوم؛ شستشو در زلال رمضان 4 مهر 1387 ---
جلسه بیست و چهارم؛ بازگشت به صراط مستقیم 5 مهر 1387 ---
جلسه بیست و پنجم؛ یک ماه مالامال از اطاعت و عبادت 6 مهر 1387 ---
جلسه بیست و ششم؛ در جمع صالحان 7 مهر 1387 ---
جلسه بیست و هفتم؛ راز و رمز صلوات 8 مهر 1387 ---