فهرست مطالب

شرح دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
رمضان 1429
تاریخ اثر: 
سه شنبه, 12 شهريور, 1387
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول: ستایش ستایش‌آموز شهريور 87 ---
جلسه دوم: ستایش، راهی برای رسیدن به عالی‌ترین مقام شهريور 87 ---
جلسه سوم: دین، احسان، رضوان شهريور 87 ---
جلسه چهارم: ماه خدا، راه خدا شهريور 87 ---
جلسه پنجم: نزول قرآن در ماه رمضان شهريور 87 ---
جلسه ششم: در برابر قرآن؛ فروتنی یا گردن ‌کشی شهريور 87 ---
جلسه هفتم: قرآن برنامه‌ی سعادت تا قیامت شهريور 87 ---
جلسه هشتم: قدر شب قدر را بدانیم! شهريور 87 ---
جلسه نهم: مراتب روزه‌داری شهريور 87 ---
جلسه دهم: خلوص نیت، شرط عبودیت شهريور 87 ---
جلسه یازدهم: شرایط نماز شهريور 87 ---
جلسه دوازدهم: وظایف مالی شهريور 87 ---
جلسه سیزدهم: پیوند با خویشاوندان شهريور 87 ---
جلسه چهاردهم: رسیدگی به همسایگان و محرومان شهريور 87 ---
جلسه پانزدهم: دوستی و دشمنی خدا محور شهريور 87 ---
جلسه شانزدهم: ارزش اعمال شهريور 87 ---
جلسه هفدهم: در آویختن به آن چه نزد او عزیز است شهريور 87 ---
جلسه هجدهم: موانع نیل به مقام قرب شهريور 87 ---
جلسه نوزدهم: کمین‌های شیطان در مسیر قرب به خدا شهريور 87 ---
جلسه بیستم: عوامل انحراف فکری مهر 87 ---
جلسه بیست و یکم: وسوسه‌های فکری و عملی مهر 87 ---
جلسه بیست و دوم: ماه نجات از آتش مهر 87 ---
جلسه بیست و سوم: شستشو در زلال رمضان مهر 87 ---
جلسه بیست و چهارم: بازگشت به صراط مستقیم مهر 87 ---
جلسه بیست و پنجم: یک ماه مالامال از اطاعت و عبادت مهر 87 ---
جلسه بیست و ششم: در جمع صالحان مهر 87 ---
جلسه بیست و هفتم: راز و رمز صلوات مهر 87 ---