صوت و فیلم

صوت:

عشق و محبت الهی؛ راه دستیابی به بالاترین ارزش عمل

در جمع مديران نيروي انتظامي
تاریخ سخنرانی: 
1395/08/24
تاریخ اثر: 
دوشنبه, 24 آبان, 1395