صوت و فیلم

صوت:

مربی اخلاق؛ بزرگ‌ترین نیاز حوزه و جامعه اسلامی

در جمع طلاب مدرسه رشد
تاریخ سخنرانی: 
1395/10/13
تاریخ اثر: 
دوشنبه, 13 دى, 1395