صوت و فیلم

صوت:

تقويت شناخت‌هاي بنيادين، ضامن ايمان و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي

در جمع طلاب خواهر شرکت کننده در طرح ولایت مردمی تهران
تاریخ سخنرانی: 
1395/04/15
تاریخ اثر: 
سه شنبه, 15 تير, 1395