صوت و فیلم

صوت:

تقويت شناخت‌های بنيادين، ضامن ايمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی

در جمع طلاب خواهر شرکت کننده در طرح ولایت مردمی تهران
تاریخ: 
پنجشنبه, 14 مرداد, 1395