صوت و فیلم

صوت:

محبت دنیا؛ سرچشمه کفر و فراموشی آخرت

در شانزدهمين نشست عمومى انجمن فارغ التحصيلان مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینی(ره)
تاریخ سخنرانی: 
1387/03/03