صوت و فیلم

صوت:

شرط ارزش‌مندی زندگی دنیا!

در جمع گروهي از طلاب آذربايجان غربي و جامعه اسلامي دانشگاه شيراز
تاریخ سخنرانی: 
1392/11/05