صوت و فیلم

صوت:

مرزبانان اسلام

در جمع سفيران هدايت استان کرمان و طلاب حوزه استان سيستان و بلوچستان
تاریخ سخنرانی: 
1393/10/27