صوت و فیلم

صوت:

نقش تقويت اعتقادات و ارزش‌های دينی در جهش علم و فناوری

در دیدار با گروهی از بنیاد فناوری پردیس
تاریخ: 
يكشنبه, 9 آذر, 1393