صوت و فیلم

صوت:
,
صوت:
,

سخنرانی در جمع ناظران شورای نگهبان

سخنرانی
جمعه, 28 بهمن, 1384