صوت و فیلم

صوت:

جایگاه بندگی

در هفدهمين نشست انجمن فارغ التحصيلان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
تاریخ سخنرانی: 
1387/12/25
تاریخ اثر: 
يكشنبه, 25 اسفند, 1387