صوت و فیلم

صوت:

تربیت اخلاقی جامعه و لزوم بهره‌گیری از آموزه‌های دینی

در جمع گروهی از بانوان
تاریخ سخنرانی: 
1397/12/07