صوت و فیلم

صوت:

فقط برای خدا!

در ديدار با جمعي از فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
تاریخ سخنرانی: 
1397/05/25